Astrid Milvi Bagwitz

EnergiepunktOlen sündinud Accras, Ghanas saksa-eesti maailmarändurite peres. Minu perekond on elanud Hispaanias, Portugalis, ja Keenias, kus mina käisin internaatkoolis ja lõpetasin gümnaasiumi. 17-aastaselt kolisin Saksamaale, läksin ülikooli õppima rahvamajandust, lõpetasin selle ning asusin tööle. Minu töö ei pakkunud mulle kunagi rahuldust. Tundsin end oma juurtest lahtirebituna, depressiivsena, inimesena, keda ei armastatud. Nii kaua, kui end mäletan, olen alati tundnud suurt huvi vaimse maailma, tervenemise ja etnoloogia vastu. Mul on olnud alati ka tihe side looduse, muusika, poeesia ja kunstiga. Erialane töö paraku ei saanud osaks, sellest, mida kirglikult teen.

Kui ootamatult suri minu ema, nägin ja tundsin jumalikku energiat, olles tunnistajaks, kuidas ema maisest kehast lahkus. See oli müstiline kogemus. Asusin otsima sarnaste kogemustega inimesi. Tahtsin leida sidet iseendaga, end mõista, vajasin tervenemist. Leidsin ootamatult materjale Reikist ning otsustasin proovida Reiki-tervendusseanssi.

Pärast esimest seanssi kadus kogu skepsis. Seansi vältel olin tundnud sama jumalikku energiat, mida kogesin ema surma juures viibides. Reiki ja mina leidsime teineteist ning algas sügav tervenemine. Enesele teadmata olin terve elu seda otsinud – otseühendust Jumalaga, kõiksuse ja üks-olemisega, algallikaga. Jõudsin usust teadmiseni, intellektualiseerimisest jumaliku energia tuntava kogemiseni. Süvitsi ulatuv tervenemisprotsess algas minu olemuse kõigil tasandeil. Leidsin oma kodu igas tervendusseansis ning otsustasin hakata Reikit õppima. Pärast esimest astet hakkasin Reikit ka avalikult praktiseerima, minust sai Reiki õppija ja kasutaja täiskohaga. Et rahaliselt kindlamal järjel seista, töötasin osalise koormusega ühes ettevõttes. 2012. a. pühitseti mind Reiki-meistriks.

Praegu elan, õpetan ja praktiseerin Reikit Eestis ning töötan osalise koormusega gümnaasiumis keeleõpetajana. Elan sügavas tänulikkuses kingituste eest Reikilt, mis ei näi tahtvat lõppeda. Mulle on suureks auks, et saan jagada seda kingitust kas koolituse või tervenduse kaudu kõigile, kes soovivad Reikit kogeda.